Nýir úrskurðir

Erfðafjárskattur. Skattstofn vegna lánsveðs. Málsmeðferð.
Stimpilgjald, endurgreiðsla
Greiðslur til fósturforeldra. Beinn kostnaður. Valdsvið yfirskattanefndar. Kærufrestur.
Kæruheimild. Kæranleg skattákvörðun. Söluhagnaður, frestun skattlagningar.
Ívilnun í sköttum. Tap á útistandandi kröfum. Málsmeðferð.
Skattrannsókn. Skipting hlutafélaga. Óvenjuleg skipti í fjármálum. Tímamörk endurákvörðunar. Álag.
Aðflutningsgjöld. Tollflokkun. Tengivagn.
Teknategund. Atvinnurekstur. Hrossarækt. Álag.
Erfðafjárskattur. Skattstofn vegna fasteignar.
Ívilnun í sköttum. Kostnaður vegna heilbrigðisþjónustu.

Tilkynningar

Skrifstofa yfirskattanefndar að Borgartúni 21, Reykjavík, er opin virka daga kl. 9:00-12:00 og 13:00-15:30.  

 

Leit í úrskurðum:

Leitarorð, Dæmi

  • Ef leitað er að virðisauka finnast úrskurðir sem innihalda það orð.
  • Ef leitað er að virðisaukaskattur fyrirtæki finnast úrskurðir sem innihalda bæði þessi orð.
  • Ef leitað er að virðisaukaskattur or fyrirtæki finnast úrskurðir sem innihalda orðin virðisaukaskattur eða fyrirtæki eða bæði þessi orð.
  • Ef leitað er að „tap af sölu eigna“ finnast úrskurðir sem innihalda nákvæmlega þennan texta.
  • Ef leitað er að virðisaukaskattur fyrirtæki not bifreið finnast úrskurðir sem innihalda virðisaukaskattur og fyrirtæki og ekki bifreið.

Úrskurðir

Hér er hægt að leita eftir númeri úrskurðar, í forminu númer/ár.

Dæmi

  • 92/1987

Skrá um lög

Leitað er eftir númeri laga eða reglugerðar í Stjórnartíðindum. Eingöngu er leitað í lagaskrá í haus úrskurðar. Til að leita í meginmáli þarf að nota leitarsvæðið Leitarorð.

Dæmi

  • 92/1987

Grein nr.

Leitað er eftir númeri greinar í lögum/reglugerð sem skráð hefur verið í Skrá um lög. Eingöngu er leitað í lagaskrá í haus úrskurðar.

Dæmi

  • 59